Mineraler

Mineraler

Mineraler - Essentielle for kroppen

Et fuldfoder kræver ikke noget yderligere tilskud af mineraler. Et overskud af mineralsalte har en negativ virkning på god fordøjelighed og kan endda virke modsat det forventede.
 

Når en fødevare brændes, er den aske, der produceres, de mineraler, der var i fødevaren, hvilket generelt svarer til 5-8 % af et tørfoder.

De mineraler, som er til stede i store mængder (calcium, fosfor, kalium,magnesium) kaldes makroelementer. De, som er til stede i megetsmå mængder – sporstoffer – udgør nogle få mg/kg (eller ppm),men de er essentielle for kroppens funktion (f.eks. jern, zink, mangan, kobber,jod, selen).

Mineraler kommer fra de forskellige ingredienser i foderet. De kan også være til stede i form af rensede salte: jernsulfat, zinkoxid, manganoxid, kobbersulfat,natriumselenit, calciumjod osv..

Hvert mineral er involveret i flere forskellige funktioner. For at holde det enkelt begrænser vi os her til kun at omtale nogle af de største roller, de vigtigstemineraler spiller i kroppen.
 

Læs også om andre næringsstoffer:

  • facebook
  • youtube
  • instagram