Påvirkende faktorer - Royal Canin

Væksten – en vigtig periode

Killingens vækst

Væksten er forskellig fra killing til killing

Killingens vækst og udvikling varierer afhængig af faktorer, som er specifikke for dyret selv, og faktorer forbundet med det miljø den lever i. Den fysiske vækst kan vurderes ved at måle killingens vægtstigning - udviklingen er derimod nogle fænomener som beskriver forvandlingen af et befrugtet æg til en voksen kat med evnen til at formere sig. Disse fænomener er medfødte faktorer forbundet med race, køn og forældrenes gener og ydre faktorer forbundet med killingens miljø, som påvirker dens vækst og udvikling.
 

Egenskaber relateret til killingen

Der er tale om faktorer som er genetisk bestemte. Blandt andet:

 • Racen: nyfødte killinger af store racer såsom Maine Coon er tungere end andre racer
 • Kønnet: Hankattene bliver tungere end hunkattene, når de er mellem 6 og 12 måneder gamle. Deres vækstpotentiale er derfor større, men finder sted nogle uger senere
 • Moderens vægt: jo tungere og større moderen er og jo bedre fysisk form - jo bedre vil hun amme og jo større bliver killingernes væksthastighed
 • Individuelle genetiske faktorer: blandingen af moderens gener og faderens gener resulterer i dannelsen af et unikt individ, som har anderledes knogle- og muskeludvikling og væksthastighed sammenlignet med sine søskende i samme kuld
 • Hormonelle faktorer: efter fødslen styres væksten af et antal hormoner syntetiseret af killingen.
   

Eksterne faktorer

Miljøets kvalitet - som andre miljømæssige faktorer påvirker hygiejne og ro i stor udstrækning væksten. Dårlig hygiejne svækker moderen og hendes killinger. Stress påvirker diegivningen og forstyrrer hormonbalancen.

 • Kuldets størrelse: et stort kuld med mere end 5 killinger betyder lige så mange killinger, som skal fodres med samme mængde mælk.
 • Moderens kost under og efter drægtighed: hunkatte skal have deres idealvægt før formering. Hunkatte, der får dårlig kost, risikerer at føde undervægtige killinger eller at være ude af stand til at føde dem. Fra drægtighedens start skal hunkatten fodres med et foder, som har et højt fedtindhold og dermed et højt energiindhold. Et vækstfoder fra Royal Canin til killinger opfylder disse ernæringsmæssige behov takket være foderets koncentration af essentielle ingredienser: højt energiindhold, kvantitativt og kvalitativt højt proteinindhold, styrket indtagelse af mineraler og vitaminer. Foderet vil være det samme i diegivningsperioden, hvor ernæringsbehovet stiger betragteligt. Hvis der er behov for det, kan en modermælkserstatning supplere eller endda erstatte hunkattens mælk frem til fravænningen, hvis det er nødvendigt.
 • facebook
 • youtube
 • instagram