Cookie - indstillinger Sådan opbevarer du katte- og hundefoder - Royal Canin
Hjem Om hunden Tips til livet med hund Hundens helbred Sådan opbevarer du katte- og hundefoder

Hundens helbred

Sådan opbevarer du katte- og hundefoder

Har du også tænkt over, hvordan du skal opbevare hunde- eller kattefoder? Varme kan få foderet til at blive harskt, og fugt kan få det til at mugne. Det er også vigtigt at holde rent, både der hvor posen med foder opbevares og i madskålen.

Fremstillingsprocessen

Når foderet fremstilles, koges foderblandingen under højt tryk, som dels tilbereder stivelsen og gør den let fordøjelig, dels slår eventuelle uønskede mikroorganismer i råvarerne ihjel. For at foderpillerne skal kunne opbevares, uden at skimmel og andre mikroorganismer i vores omgivelser begynder at vokse på dem, skal vandindholdet (dvs. vandaktiviteten) i foderet sænkes. Dette gøres ved tørring. Eftersom foderpillerne bliver varme ved tørringen, skal de køles ned, inden de emballeres, ellers er der risiko for kondens i poserne, hvilket kan føre til skimmelvækst. Når poserne lukkes, bruger vi en emballageteknik, som minimerer mængden af ilt i poserne. Ilt bidrager til at oxidere fedt og er ligesom vand nødvendigt, for at skimmel og en del andre mikroorganismer kan trives og vokse.

 

Sådan opbevarer du tørfoder:

 • Opbevar foderet tørt, frem for alt for at mindske risikoen for fugtskader, som kan føre til skimmelvækst.
 • Sørg for, at der er køligt. Dels fordi skadeinsekter trives bedre i varme, dels for at sænke foderets oxidationshastighed. Garage, fyrrum og bryggers er ikke gode opbevaringssteder, da skadedyr kan komme ind, og fedtet blive harskt, hvis foderet opbevares for varmt. For at minimere risikoen for kondensdannelse er det vigtigt ikke at udsætte poserne for store temperaturændringer.
 • Når posen er åbnet, er det bedst at opbevare den i en tæt foderbeholder af plastik eller metal. Beholderen beskytter foderet mod skadedyr og mindsker risikoen for fugtskader samt begrænser ilttilførslen, så foderets gode smag bevares, og holdbarheden forlænges. Opbevar hele posen i foderbeholderen. Det mindsker risikoen for, at rester af foder bliver liggende tilbage i bunden. Foderbeholderen skal vaskes af en gang imellem, så det fedt, der sætter sig på indersiden af beholderen, ikke bliver harskt og giver smag til det nye foder.
 • Hvis tørfoderet fryses ned, skal du være opmærksom på, at der ikke dannes kondens, når det tøs op. Dette kan ske, hvis temperaturforskellen er stor.

 

Vådfoder:

Den største forskel på våd- og tørfoder er vandindholdet. Tørfoder tørres under fremstillingsprocessen, og en færdig tørfoderpille indeholder cirka 8-10 % vand. Vådfoder derimod indeholder en stor andel vand, cirka 70-85 %. Vores vådfoder er pakket i lufttæt emballage (dåse/pose), som under fremstillingen er varmebehandlet ved høj temperatur og under højt tryk. Eftersom emballagen er fuldstændig forseglet, og produktet i princippet er sterilt, er der ingen vækst af bakterier, skimmel eller gær. Det gør produktet mikrobielt sikkert. Fedtet i produktet risikerer ikke at blive harskt eller oxideret, da det ikke udsættes for ilt. Der er derfor ikke behov for at tilsætte antioxidanter eller konserveringsmidler i vores vådfoder.
En åbnet dåse eller pose skal altid opbevares i køleskabet. Hvis dåsen/posen er beskadiget, skal foderet altid smides ud, da bakterier i omgivelserne i så fald kan have kontamineret foderet og vokse hurtigt, da vådfoder har et højt vandindhold og er næringsrigt.

Ferskt foder, som ikke er varmebehandlet, kræver en meget forsigtig håndtering for at mindske risikoen for, at dyr eller mennesker smittes af de sygdomsfremkaldende bakterier, som er naturligt forekommende i ferskt og frosset kød samt animalske biprodukter. Smådyrsdyrlægernes globale ekspertråd for ernæring (WSAVA Global Nutrition Committee) anser de veldokumenterede risici for så alvorlige, at de fraråder fodring af hunde og katte med ferskt foder.  Se WSAVA Global Nutrition Committees udtalelse om råt kød her.

  

Sådan opbevarer du vådfoder

Uåbnet pose eller dåse

 • Opbevar vådfoder tørt og ved stuetemperatur.
 • En ”hævet” dåse skal returneres eller smides væk, da det kan være tegn på, at emballagen er beskadiget, eller at produktet ikke er blevet tilstrækkeligt opvarmet.
 • En beskadiget vådfoderdåse eller -pose kan blive utæt og skal smides ud.
 • Royal Canins vådfoder kan fryses ned, men dette kan påvirke foderets konsistens og dermed produktets velsmag. 

Åbnet pose eller dåse

 • En åben vådfoderdåse eller -pose skal opbevares i køleskabet med låg eller i en tætlukket pose med klemme.
 • Holdbarheden for en åbnet dåse eller pose, der opbevares i køleskabet, er 1-3 dage.

 

Anbefalet fodring

 • Servér vådfoder ved stuetemperatur.
 • Lad aldrig din hund eller kat spise direkte fra dåsen/posen med vådfoder. Skarpe kanter kan let give en skade.
 • Katten og hunden skal altid have adgang til frisk vand. Vådfoder indeholder mere vand end tørfoder, men selv om du udelukkende fodrer med vådfoder, er der behov for frisk vand. Skift vand og vask skålen hver dag.
 • Brug separate skåle til vand, tørfoder og vådfoder. Vask skålene hver dag.
 • Tag hensyn til energiindholdet i både tør- og vådfoderet, hvis du fodrer med begge typer foder. Så minimerer du risikoen for overfodring.
 • facebook
 • youtube
 • instagram