Sikkerhedshunde - Royal Canin

Hunde i menneskets tjeneste

Sikkerhedshunde

Hunden som sikkerhedshjælper

Hunde som vagtposter, sporhunde, patruljehunde eller sanitetshunde... I dag er hunden en vigtig spiller i eftersøgningen efter kulbrinter, sprængstoffer eller narkotika. Også her stiller den sin store hengivenhed, sin gavmildhed og sine evner til tjeneste for mennesket, samfundet og deres sikkerhed.
 

Tidligere - Hunde i hæren

Soldaterhunde - Så tidligt som i det 13. århundrede deltog hunden som fuldgyldig soldat i slag. Racen man brugte, minder om den nuværende race Tibetansk Mastiff, men med en endnu mere imponerende statur. Disse Mastiffer blev taget med fra Asien og var endnu mere glubske end faraoernes jagthunde, og der var mange købere til dem i Egypten og senere i Grækenland. De nåede Romerriget, og i det 1. århundrede f.Kr. blev der udkæmpet berømte kampe mellem de romerske og de galliske krigshunde. Gennem århundrederne blev der lavet mere og mere sofistikerede brynjer til dem. De forsvandt i det 19. århundrede i forbindelse med den omfattende udvikling af skydevåben.

Hunde som vagtposter - Hundenes utrolige lugtesans og deres belæg for at forsvare og bevogte deres herrer gjorde dem til vagtposter på mange slotte, fæstninger, højborge og befæstede byer. Nu til dags står hunde hovedsageligt på vagt ved indhegnede områder.

Hunde som budbringere - Før fremkomsten af telekommunikations midler blev hunde i stor udstrækning brugt som budbringere for at få de seneste nyheder fra frontlinjen, hvilket var vigtigt for at gennemføre eller ændre militære angreb og forsvarsplaner.

Pakhunde og transporthunde - Hunde blev i udstrakt grad brugt under de forskellige konflikter til at transportere ammunition, fødevareforsyninger eller endda våben til frontlinjerne. Der blev endda skabt to typer pakhunde under Første Verdenskrig - telegrafisthunde og duetransporthunde. Førstnævnte blev udstyret med en telefonkabelrulle, som blev rullet ud på farlige ruter gennem skyttegravene, skyderierne, pigtrådene .... så det var muligt at genetablere de kommunikationslinjer, som blev afbrudt af kampene. Sidstnævnte blev trænet til at transportere brevduer til forposter. Andre fik sele på for at levere kærrer til transport af bårer med tilskadekomne.

Patruljehunde - Patruljehundenes veludviklede vagtinstinkt gjorde, at de hurtigt vandt ære og berømmelse - de blev bl.a. brugt til at forpurre baghold og signalere tilstedeværelsen af rivaliserende tropper.

Sanitetshunde - De første hunde, som blev brugt til at finde sårede, blev trænet af egypterne. Når kampene var overstået, blev hundene sendt ud på slagmarken for et søge efter de sårede soldater, som de markerede og slikkede. De "næste" sanitetshunde kom frem i det 20. århundrede - de var trænet til at finde sårede og markere dem ved at bringe en genstand tilhørende dem tilbage - f.eks. kunne en soldats hjelm ofte være et til førstehjælpere - herefter kunne hunden føre dem til ofrene. Der findes talrige beretninger om disse hundes heltegerninger.
 

I dag - Hunden som super-søger

Eftersom konflikter har ændret sig med hensyn til steder og teknikker, har brugen af hunde udviklet sig betydeligt - heriblandt faldskærmshunde, minesøger-, gaslækagesøger-, sprængstof- og narkohunde. Hundens speciale inden for søgning er baseret på dens beslutsomhed om at genfinde sit legetøj og derefter være i stand til at lege med sin herre. For eksempel er sprængstoffer, narkotika og brandfarlige materialer således markører for hunden, som den skal finde for at få adgang til sit legetøj.

Narkohunde - Disse legesyge og dynamiske hunde er ideelt set af mellemstor størrelse og har en smidig legemsbygning, som gør det muligt for dem at sno sig frem overalt og om nødvendigt kravle op eller fjerne en genstand. En narkohund kan blive bedt om at udføre adskillige eftersøgninger på samme dag og skal derfor være robust. Indskriden med hundene sker ofte i lokaler - hunden er i stand til at afsløre skjult narkotika (heroin, kokain, hash, marihuana osv.) og til at fremskynde søgninger, som kræver grundig gennemgang.

Sprængstofhunde - Her vælger man samme type hunde som til søgning efter narkotika. Men i betragtning af den risiko, hunden udsættes for, skal den være roligere og udføre søgninger uden nogen form for ophidselse.

Kulbrinteeftersøgningshunde - Disse hunde er trænede med de forskellige kulbrinter og bliver sat ind efter brande for at spore de produkter, som er brugt af brandstifterne. De kan blive tilkaldt præventivt, for eksempel i skove med risiko for brand. Markering sker ved kradsning og brændbare produkter fjernes derefter fra stedet, eller der tages prøver på det sted, hunden kradser, når der er en brand. Den største vanskelighed for hunden består i, at den ankommer efter mange mennesker, som har trampet rundt i de relevante områder, og at den arbejder under vanskelige forhold, hvad angår lugte - lugte der til tider er giftige og kan være ledsaget af dampe. 

Vagt- og patruljehunde - Hundens arbejde består her i at holde uønskede personer på afstand. Her skal hunden hovedsageligt være årvågen og lydig - hunden er ikke i snor og må ikke udvise nogen form for aggressivitet, medmindre de uønskede forsøger at flygte. På samme måde kan hunden blive betroet at bevogte en genstand eller et køretøj.

  • facebook
  • youtube
  • instagram