Jagt og søgning - Royal Canin

Hunde i menneskets tjeneste

Jagthund

Jagt og søgning

Jagt er uden tvivl den første aktivitet, som var fælles for mennesket og hunden. Dette fællesskab om at søge efter og fange vildt har altid fandtes og fortsættes den dag i dag. Andre hunde stiller deres lugtesans til rådighed for at finde trøfler eller mineraler.
 

Jagthunde

Jagt kræver en god fysisk form, både fra hundens og fra ejerens side, og praktiseres ofte i i lang tid og i al slags vejr. Ud over den nødvendige lugtesans, krævers det at en god jagthund har karakterstyrke, vedholdenhed og en god observationsevne.

Jagtmetoder, terræn, vildt mv. - har resulteret i en differentiering af de fysiske typer af hunde. I dag er der hundredvis af disse racer til en bestemt brug og et bestemt terræn. Terriere, vandhunde, pakhunde, stående eller apporterende jagthunde, alle har deres eget speciale og egne egenskaber, hvad angår lugtesans og syn. Uden en hund er der ingen jagt, da det på sin vis er en konkurrence, hvor det ikke altid er hunden der vinder. Ved at gøre brug af sit instinkt, sit kendskab til området og sine listige tricks har vildtet en evne til at narre hunden og dens skarpe lugtesans, udholdenhed, styrke.

Naturlige evner og træning

Jagthundene er delt i forskellige grupper - en opdeling udarbejdet af FCI. Blandt de nødvendige kvaliteter er den vigtigste for hunden evnen til at tage initiativer; det handler ikke kun om at have en god lugtesans, men også om at vide hvordan den skal bruges. Det er her, alt det nødvendige arbejde med at træne jagthunden, herunder stor tålmodighed og finfølelse, kommer ind - dens træning er helt tiden under forandring, og metoderne varierer afhængig af hundene.

I almindelighed kan det tage adskillige måneders dagligt arbejde for at få en god hund. Lydighed, indkald, indtagelse af stilling (f.eks."dæk") er forudsætninger, som for hundens vedkommende skal suppleres med det faktum at vide, hvordan den skal bruge sin næse. Alle dyr har en mere eller mindre veludviklet lugtesans afhængig af arten og i hundens tilfælde alt efter racen. Men når træningen er afsluttet, skal hunden være i stand til at sortere de lugte, vinden bringer til den, for at undgå eventuelle fejltagelser. Den stående jagthund skal være i stand til at "søge" i et hvilket som helst område og tage fast position for ikke at skræmme vildtet og jage det op. Den skal også bringe byttet til jægeren.

Æblet falder ikke langt fra sammen ...

Som princip, og fordi det ligger den i blodet, er jagthunden ikke en selskabshund eller en hund man kan have i en lejlighed - den har medfødte egenskaber, som gør, at den ikke egner sig til dette. Hvis man har en af disse hunde uden selv at være jæger, kræver det derfor, at man giver dyret mulighed for at løbe og lege dagligt.
 

Trøffelhunde

Der er en ret speciel funktion, som hunden udfører til stor glæde for gourmeter, og det er cavage ("grave ud"). Dette lidt uforståelige udtryk stammer fra ordet "cavadou", som på fransk betegner det redskab, der gør det muligt at grave trøflerne fri af jorden, og betyder helt enkelt trøffeljagt.

Jagten på trøfler, disse underjordiske svampe, der er så sjældne, at de bliver kaldt det "sorte guld", er traditionelt blevet betroet lugtesansen hos en række dyr: geder, får, grise og senere hunde, som er mere medgørlige og lettere at transportere.

Alle hunderacer kan bruges til formålet, hvis hunden får den absolut nødvendige træning, så den kan finde trøfler på en professionel måde (kunstige trøffelmarker) eller som amatør (naturlige trøffelsteder).

Den traditionelle metode består i, at man har et kuld af hvalpe beregnet til denne aktivitet, som man præger helt fra fødslen med duften af trøffel ved at børste deres moders patter med trøffelsaft og senere systematisk tilsætte trøffelsaft til deres foder. Hunden forbinder derefter lugten af trøffel med sit foderindtag og vil være tilbøjelig til systematisk at søge efter den lugt.
 

Mineralsøgningshunde

Hunde blev brugt til at finde mineraler for første gang i 1962 i Finland. På daværende tidspunkt bestod disciplinen i at få hunden til at søge efter svovlholdige klipper til prospekteringsformål. Dette initiativ blev derefter brugt igen med held i Sverige, Rusland og Canada. I andre lande bruges hunden nu til at søge efter nikkel- og kobberaflejringer, selv om de er sværere at afsløre, da svovlholdige klipper afgiver en kraftigere lugt. Træningsmetoden, dvs. gennem leg, ligner den, som bruges til søgning efter narkotika eller sprængstoffer, og det siges i østeuropæiske lande og Skandinavien, at en god hund kan opdage en aflejring i op til 15 meters dybde.

  • facebook
  • youtube
  • instagram